KÖTÜCÜL ZEKA (KURNAZLIK)

-Murat Yardım yazdı.

Kurnazlık ! Son günlerde uygar insan tutumları dışındaki yanlışlıkların masumlaştırılmış adı gibi söylenmeye başlanan söz, kavram.

Kurnaz kime denir? Sözlük tanımına bakınca ; kurnaz; kolay kanmayan, başkalarını kandırmasını ve ufak tefek oyunlarla amacına erişmesini beceren, açıkgöz  diye geçiyor. Buradan da anlaşılacağı üzere aslında zeka ve akıl kavramlarıyla doğrudan bir ilgisi olmadığı  gibi büyük bir zeka da gerektirmeyen eylemler….

Öncelikle  zeka kavramının nasıl bir şey olduğuna ilişkin bazı yargıları hatırlamak gerekir.- uzunca ve bilimsel izahlar şeklinde değil elbette – Şu kadarını söylemeli ki tek boyutu olmayan , çeşitlilik arz eden ve nispeten geliştirilebilen bir kavram zeka. Mekanik,  sosyal, görsel , sözel, sayısal, işitsel zeka türleri gibi…

Oysa toplumsal algı giderek zeka ve akıl gibi kavramları “kurnazlık” algısı ile değerlendirmekte ve ortaya bir parçacık aklını da başkalarını kandırıp çıkarlar elde etmeye çalışan sözüm ona  zeki insanların acımasız yarışını  ortaya çıkarmakta.

Anlaşılan zeki, uyanık olmak toplumda ancak kurnazlıkla özdeşleştiriliyor ki bu da aslında “kötücül bir zeka” diye nitelendirilebilir pekala. Hatta bu pek de güçlü bir zeka gerektirmeyen, kuşkucu, çıkarcı bir tavrın sonucudur demek abes sayılmaz.

Halbuki insan olmanın erdemini biraz olsun taşıyan biri  olarak aklınızı, mantığınızı, zekanızı daha güzel, daha iyi yaşamaya ve yaşatmaya pekala kullanabilirsiniz. İşinizi gücünüzü yaparken, uyanıklık yapmayı düşünmeden dosdoğru yaşama gayretinde olabilirsiniz. İşte tam da böyle olması sizin bir lider, iyi bir yönetici, başarılı bir tüccar ve iyi bir sanatkar olabilmenizin en önemli engelidir. Adına efendilik beyefendilik, hanımefendilik de denilen ve kimseyi kırıp incitmeden, ortalığı devirmeden hakkına sahip ve sadık bir hayat yaşamaya çalışıyorsanız sizden ne köy olur ne de kasaba… Çünkü sizin ne kendinize  ne bir başkasına faydanız olur.

Öyleyse tüm yeteneklerinizi  çıkarlarınızı elde etmek adına sinsice kullanamıyor, dolaplar çevirip zoraki lehinize sonuçlar doğuramıyorsanız sizler en hafif deyimlerle zararsız, kendi halinde, efendi, belki de garibansınızdır.

Sonuç mu? Sonuç en başından belli…. Efendi değil yırtıcı olun,Doğrunun değil doğru gibi algılanın peşinden gidin. Zekanızı kurnazlık ederek kanıtlayın. Nasıl olsa şimdilerde yalancılığın, düzenbazlığın, aldatmanın ve başkalarının ödediği bedellerle geçinmenin   – hem masumlaştırıldığı hem yüceltildiği neredeyse kutsandığı –    karşılığı “kurnazlık” değil mi?

 

Yorum yazabilirsiniz...