Cas Evler ve Sabatlar

Ekoloji ve iklim koşullarına bağlı olarak oluşturulan cas evler çok değişik özellikler göstermektedirler. Kentin eski kesimlerinde, iki ve üç katlı, yukarıya doğru daralan, ufak pencereli düz damlı konutlar, “Cas” adı verilen bir harçla sıvanmışlardır. Şehir çevresinden temin edilen alçı taşının yakılıp öğütülmesiyle elde edilen cas, hızlı sertleşmesi sonucu kabuksuz kubbe yapımına olanak vermektedir. Cas evlerin kapı ve pencere çevrelerinde çok güzel ve değişik taş oymalar yer almaktadır.

Yorum yazabilirsiniz...